Probiotiká pri chudnutí – Naozaj fungujú?

ilustračný obrázok na tému probiotiká pri chudnutí

Probiotiká sa stali súčasťou nášho každodenného života. Konzumujeme fermentované potraviny, obsahujúce probiotiká, ako sú jogurty, kefír, kváskový chlieb, kimči, kyslé uhorky, niektoré syry a iné potraviny. Mnohí z nás denne užívajú aj probiotické doplnky výživy. Ale ak ide o probiotiká na chudnutie, fungujú naozaj aj v realite? Dozviete sa v tomto článku!

Prečo sú probiotiká dobré pre naše telo

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, známe tiež aj ako dobré baktérie, známe svojimi zdravotnými výhodami a benefitmi pre hostiteľa. Pravidelné užívanie probiotík pomáha udržiavať pozitívnu rovnováhu črevnej mikroflóry (1), posilňuje našu prirodzenú imunitu a upravuje zápal, vyvolaný patogénmi (2).

Okrem toho môžu tiež zlepšiť či vyriešiť problémy so zápchou (3) a majú pozitívny vplyv na alergie, gastrointestinálne ochorenia, rezistenciu na inzulín, metabolický syndróm, cukrovku 2. typu a nealkoholické tukovatenie pečene (4). V poslednej dobe sa zvýšil počet štúdií, skúmajúcich účinnosť a úlohu, ktorú zohrávajú probiotiká pri chudnutí.

Chcete vedieť, ktoré probiotiká sú pre vás tie správne? Poďme sa spolu pozrieť na 7 faktorov, na ktoré by ste mali myslieť pri hľadaní tých najlepších probiotík.

Probiotiká pri chudnutí a ich mechanizmus

Štúdia z roku 2019 sa pokúsila analyzovať niektoré z možných mechanizmov, vysvetľujúcich súvislosť medzi črevnými baktériami a obezitou. Výskumníci zdôraznili, že črevná mikroflóra sa podieľa na obezite prostredníctvom hormónov, metabolitov a neurotransmitero. Tieto kontrolujú príjem potravy a regulujú energetickú rovnováhu, fermentáciu sacharidov v strave, lipogenézu a riešia nadmerné ukladanie energie (5).

užívajte probiotiká pri chudnutí, ale aj pre lepšie trávenie

Výskum na tému: Probiotiká pri chudnutí

Niektorí z vás sa možno pýtajú, aký vzťah môžu mať probiotiká pri chudnutí, keďže chudnutie je väčšinou dosiahnuté deficitom prijatej potravy (spotrebované kalórie mínus spálené kalórie). Existujú však štúdie, ktoré existujú, že obézni ľudia majú iné zloženie črevnej mikroflóry v porovnaní so štíhlymi jedincami. A fekálne baktérie môžu takisto hrať dôležitú úlohu pri modulácii energetického metabolizmu a telesnej hmotnosti.

Štúdia č.1:

Podľa prehľadu z roku 2018 viaceré štúdie uviedli, že probiotický účinok na chudnutie a metabolizmus je špecifický pre konkrétny  kmeň a že účinné probiotiká pri chudnutí sú len niektoré druhy sledovaných rodov, ako je napríklad Lactobacillus a Bifidobacterium genera (6).

Štúdia č.2:

V štúdii z roku 2010 výskumníci skúmali úlohu probiotík na abdominálnu adipozitu, telesnú hmotnosť a ďalšie ukazovatele u dospelých so sklonmi k obezite. Táto štúdia zdôraznila, že u jedincov, užívajúcich probiotiká, došlo k zníženiu objemu ich brušného viscerálneho a podkožného tuku až o 4,6% a 3,3%. Okrem toho sa telesná hmotnosť znížila o 1,4% a index telesnej hmotnosti (BMI) o 1,5% (7).

Štúdia č.3:

V roku 2013 skupina vedcov zo Švajčiarska a Kanady študovala vplyv užívania probiotík na chudnutie a udržanie hmotnosti u základných skúmaných jedincov po dobu 24 týždňov. Účastníci štúdie boli rozdelení do skupín na mužov a ženy, ktorí užívali buď probiotiká alebo placebo. Počas prvých 12 týždňov boli vystavení miernemu obmedzeniu prijímanej energie a zostávajúcich 12 týždňov boli vo fáze udržiavania hmotnosti. Súhrn poznatkov tejto štúdie obsahoval najmä tieto informácie:

  • Priemerný úbytok hmotnosti u žien v skupine, ktorá užívala probiotiká, bol výrazne vyšší ako u žien v skupine, užívajúcej placebo. Avšak výsledkymedzi mužmi v oboch situáciách a skupinách boli takmer identické.
  • Počas obdobia udržiavania hmotnosti u žien v skupine užívajúcej probiotiká, tieto úspešne napredovali a pokračovali v znižovaní telesnej hmotnosti a objemu tuku. Na druhej strane – ženy v skupine užívajúcej placebo, aznamenali nárast hmotnosti a nárast objemu tukovej hmoty. Pokiaľ ide o skupiny mužov, počas identického skúmaného obdobia neboli zaznamenané absolútne žiadne rozdiely.

Táto konkrétna štúdia ukázala, že existujú rozdiely medzi pohlaviami v reakcii na užívanie probiotík ako doplnkov výživy. ALE keďže išlo iba o jeden konkrétny probiotický kmeň, nemôžeme generalizovať, že všetky kmene môžu byť prospešné pre všetky ženy a koniec-koncov, tvrdí to len jedna štúdia (8).

ženy môžu z probiotík profitovať pri chudnutí, ale na potvrdenie tohto faktu treba viac štúdií

Štúdia č.4:

Vyššie uvedené výhody a benefity, ktoré poskytuje užívanie probiotických doplnkov, boli potvrdené v prehľade z roku 2016, v ktorom sa uvádza, že aktívna manipuliácia s črevnou mikroflórou môže byť stratégiou pri liečbe obezity. V tejto štúdii výskumníci uviedli, že probiotická terapia je bezpečná a dobre tolerovaná bez nežiaducich účinkov a je takisto vhodná na dlhodobé užívanie. Preto sú probiotiká pri chudnutí naozaj účinné.

Záver tejto štúdie navyše zdôraznil, že modulácia črevnej mikroflóry probiotickou liečbou môže zohrávať pozitívnu úlohu pri regulácii telesnej hmotnosti, ovplyvňovať metabolizmus glukózy a tukov, zlepšovať citlivosť na inzulín a znižovať chronický systémový zápal, čo sú všetky spoločné charakteristiky problému zvaného obezita (9).

Štúdia č.5:

V roku 2019 skupina čínskych vedcov realizovala systematický prehľad o potenciálnej úlohe probiotík pri kontrole nadváhy u dospelých a súvisiacich metabolických parametroch. Zistili, že v skupinách účastníkov, užívajúcich probiotiká, došlo k výraznému zníženiu hmotnosti. Okrem toho vedci zaznamenali výrazné zníženie percenta tuku a tukovej hmoty u zdravých dospelých. Zistenia, týkajúce sa skupiny diabetikov tiež ukázali, že suplementácia a pravidelné užívanie doplnkov s probiotikami dokáže zlepšiť metabolizmus glukózy (10).

Štúdia č.6:

Pozitivnu úlohu probiotík pri chudnutí skúmala aj Dr. Heidi Borgeraas a jej kolegovia. Dospeli k záveru, že probiotiká spôsobili významné zníženie telesnej hmotnosti a percenta tuku v porovnaní so skupinou, užívajúcou placebo bez probiotík. Účinok probiotík na tukovú hmotu však nebol až taký signifikantný, pravdepodobne kvôli obmedzenému trvaniu intervencií, ktoré sa pohybovalo od 3 do 12 týždňov. Tieto výsledky sa môžu ešte zlepšiť dlhším obdobím suplementácie probiotík (11).

Štúdia č.7:

V publikovanej štúdii z roku 2019 výskumníci skúmali interaktívne účinky probiotickej suplementácie a programu chudnutia na antropometrické indexy a indexy metabolického syndrómu u pacientov s nadváhou a koronárnou artériou. Uviedli, že diéta na zníženie telesnej hmotnosti a suplementácia probiotikami viedli k lepším výsledkom, týkajúcim sa kardiovaskulárnych rizikových faktorov v porovnaní so samotným programom na zníženie hmotnosti (14).

Užívanie perinatálnych probiotík a hmotnosť dieťaťa

Štúdia z roku 2010 hodnotila vplyv perinatálnej probiotickej suplementácie na rastové vzorce v detstve a vývoj nadváhy počas 10-ročného sledovania subjektov. Výskumníci dospeli k záveru, že skorá modulácia črevných baktérií probiotikami zohráva úlohu pri vývoji a zdraví dieťaťa tým, že bráni nadmernému prírastku hmotnosti počas prvých 12 mesiacov života (12).

deti môžu takisto profitovať z probiotík

Štúdia na zvieratách a probiotiká

Okrem štúdií na ľuďoch, ktoré preukázali dôležité zistenia, existujú aj veľmi sľubné štúdie, realizované na zvieratách, po ktorých budú čoskoro nasledovať podobné štúdie na ľuďoch. Napríklad jedna zdanlivo sľubná štúdia ukázala, že diétou indukované obézne myši, suplementované probiotikami Bacillus boli chránené pred metabolickými poruchami (13).

Probiotiká pri chudnutí – zamyslenie na záver

Úpravy životného štýlu, ako je strava, cvičenie a vyvážený spánok, stále zostávajú najdôležitejšou a najúčinnejšou terapiou obezity a súvisiacich metabolických porúch. Výsledky úpravy životného štýlu však nie sú uspokojivé a obezita v celosvetovom meradle stále rastie.

Podľa štúdií, ktoré sme predstavili v tomto článku, terapeutické intervencie s probiotikami môžu priniesť nové spôsoby liečby obezity. Niektoré špecifické probiotické kmene ako rody Lactobacillus and Bifidobacterium genera sa zdajú byť účinnejšie ako iné. Na objasnenie všetkých druhov probiotík, ktoré sú prospešné pri chudnutí, je však potrebný ďalší výskum. Probiotiká pri chudnutí však zohrávajú svoju jedinečnú úlohu.

Keďže probiotiká pre dospelých, ženy a deti sú bezpečné, môžeme ich voľne pridávať do našej každodennej stravy, čím podporíme našu pohodu a poskytneme nášmu telu ďalšiu zložku, potrebnú na dosiahnutie našich cieľov v oblasti chudnutia. Keď sa probiotiká skombinujú s vyváženou stravou, pravidelným pohybom a kvalitným spánkom, podarí sa vám zlepšiť nielen telesnú hmotnosť, ale aj užívať si dokonalý a  šťastnejší život!

“Zdroje”

(1) Kim, D., Yoo, S. and Kim, W., 2016. Gut microbiota in autoimmunity: potential for clinical applications. Archives of Pharmacal Research, 39(11), pp.1565-1576. (2) Yan, F. and Polk, D., 2011. Probiotics and immune health. Current Opinion in Gastroenterology, 27(6), pp.496-501. (3) Dimidi, E., Christodoulides, S., Fragkos, K., Scott, S. and Whelan, K., 2014. The effect of probiotics on functional constipation in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Clinical Nutrition, 100(4), pp.1075-1084. (4) Markowiak, P. and Śliżewska, K., 2017. Effects of Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics on Human Health. Nutrients, 9(9), p.1021. (5) Mazloom, K., Siddiqi, I. and Covasa, M., 2019. Probiotics: How Effective Are They in the Fight against Obesity?. Nutrients, 11(2), p.258. (6) Brusaferro, A., Cozzali, R., Orabona, C., Biscarini, A., Farinelli, E., Cavalli, E., Grohmann, U., Principi, N. and Esposito, S., 2018. Is It Time to Use Probiotics to Prevent or Treat Obesity?. Nutrients, 10(11), p.1613. (7) Kadooka, Y., Sato, M., Imaizumi, K., Ogawa, A., Ikuyama, K., Akai, Y., Okano, M., Kagoshima, M. and Tsuchida, T., 2010. Regulation of abdominal adiposity by probiotics (Lactobacillus gasseri SBT2055) in adults with obese tendencies in a randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition, 64(6), pp.636-643. (8) Sanchez, M., Darimont, C., Drapeau, V., Emady-Azar, S., Lepage, M., Rezzonico, E., Ngom-Bru, C., Berger, B., Philippe, L., Ammon-Zuffrey, C., Leone, P., Chevrier, G., St-Amand, E., Marette, A., Doré, J. and Tremblay, A., 2013. Effect of Lactobacillus rhamnosus CGMCC1.3724 supplementation on weight loss and maintenance in obese men and women. British Journal of Nutrition, 111(8), pp.1507-1519. (9) Kobyliak, N., Conte, C., Cammarota, G., Haley, A., Styriak, I., Gaspar, L., Fusek, J., Rodrigo, L. and Kruzliak, P., 2016. Probiotics in prevention and treatment of obesity: a critical view. Nutrition & Metabolism, 13(1). (10) Wang, Z., Xin, S., Ding, L., Ding, W., Hou, Y., Liu, C. and Zhang, X., 2019. The Potential Role of Probiotics in Controlling Overweight/Obesity and Associated Metabolic Parameters in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019, pp.1-14. (11) Borgeraas, H., Johnson, L., Skattebu, J., Hertel, J. and Hjelmesaeth, J., 2017. Effects of probiotics on body weight, body mass index, fat mass and fat percentage in subjects with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity Reviews, 19(2), pp.219-232. (12) Luoto, R., Kalliomäki, M., Laitinen, K. and Isolauri, E., 2010. The impact of perinatal probiotic intervention on the development of overweight and obesity: follow-up study from birth to 10 years. International Journal of Obesity, 34(10), pp.1531-1537. (13) Kim, B., Kwon, J., Kim, M., Park, H., Ji, Y., Holzapfel, W. and Hyun, C., 2018. Protective effects of Bacillus probiotics against high-fat diet-induced metabolic disorders in mice. PLOS ONE, 13(12) (14) Moludi, J., Alizadeh, M., Behrooz, M., Maleki, V., Seyed Mohammadzad, M. and Golmohammadi, A., 2019. Interactive Effect of Probiotics Supplementation and Weight Loss Diet on Metabolic Syndrome Features in Patients With Coronary Artery Diseases: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. American Journal of Lifestyle Medicine

 

Získajte zľavu 15% na Vašu prvú objednávku

Zadajte vašu emailovú adresu pre získanie 15% zľavy.